M+M+M+M Koumarovi Vítejte nám přátelé!
 

Miroslav

Miroslav - 6. března

Svátek mají Miroslav, Friedrich, Frederika, Fridolín a Colette

6. březen je zasvěcen především těm, kdož milují mír, Miroslavovi a Bedřichovi. Miroslav je věrným překladme jména Fridrich (nebo také Friedrich), což je pro změnu synonymum Bedřicha, takže jde vlastně o jedno a totéž jméno, které je mimochodem dost rozšířené. Miroslavovi říkají v Dánsku Frederik, ve Švédsku Fredrik, v Anglii Frederic a v Itálii Federico.

Jestliže náš Miroslav přímo dýchá pokojem a klidem, u Fridricha tomu tak není. Většina významných nositelů tohoto jména proslula především válečnickými a dobyvatelskými sklony. Přesto byl první ze slavných Fridrichů skutečný lidumil. Narodil se ve 12. století v severním Holandsku v chudé rolnické rodině. Nezbylo mu tedy nic jiného, než aby se staral o zdejší ovce. Avšak pán kraje si povšiml jeho bystrosti a poslal jej do škol. Díky dosaženému vzdělání se Frederik, jak mu zde říkali, stal misionářem vlastní země, založil i několik klášterů se školami.

Zato jeho následovníci se činili jinak. Vzpomeňme jen na císaře Fridricha I. Barbarossu, od roku 1155 císaře římského, jenž si pod praporem křesťanství podroboval jeden stát za druhým. O nic lépe se nechoval ani jeho jmenovec Fridrich II. Veliký, v Čechách zvaný Velký Fricek, který se stal v roce 1740 pruským králem a od té doby vedl jednu válku za druhou. Nám například sebral Slezko. Jak je vidět, pomazaným hlavám toto jméno příliš neslušelo, vždyť místo mírových oslav vedli všichni výbojné války. Až na jednoho. Jmenoval se Fridrich Falcký a byl králem u nás. Pravda pouze jednu zimu, jeho útěk po bitvě na Bílé hoře svědčí o tom, že byl spíše Miroslavem.
Zdroj : Václav Remeš - Po kom se jmenujeme?

Kategorie:
 
 
by R & T