M+M+M+M Koumarovi Vítejte nám přátelé!
 

Tygr

ČÍNSKÝ HOROSKOP : TYGR

Ročníky : 1950, 62, 74, 86, 98
Lidé narození ve znamení Tygra jsou ve společnosti oblíbení a úspěšní, není jednoduché je přehlédnout. Bývají to lidé inteligentní a atraktivní. Vždy prosadí svou, dosáhnou svých cílů a vše zdárně dokončí. Možná je to díky jejich nezvyklému sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti. To jim někdy může přinést problémy - neradi totiž poslouchají cizí rozkazy a neustále bojují o svou nezávislost. Jsou to rození vůdci.
Tyto vlastnosti se projevují i v zaměstnání. Zastávají vedoucí posty - ředitelé, manageři, šéfové - zvláště tam, kde je potřeba nebývalé nasazení pro tvůrčí práci. Důležitý je pro Tygra pocit, že svůj osud má neustále ve svých rukou.
Jestliže je Tygr úspěšný v zaměstnání, nelze toto říct o rodinném soužití. Miluje-li někdo svobodu a nezávislost tak, jako Tygr, bude se v pevném svazku manželském cítit poněkud obklíčen. Partnerovi to však plně vynahradí vášnivostí. Nejednou se žení a vdávají až v pozdějším věku.
Sympatie pěstuje ke Koni a Psovi, v oblibě nemá Opici.

Kategorie:
 
 
by R & T