M+M+M+M Koumarovi Vítejte nám přátelé!
 

Za poznáním CHKO Moravský kras

10. 4. 2004 (sobota)
#####
Podle předem daného harmonogramu jsme se postupně vyzvedli z domovů a sjeli jsme se u posledních členů, kteří bydlí nejblíže k cíli našeho výletu. Celkem nás tedy jelo 15. Po malé rozmluvě o trase jsme se vydali na cestu. Do cíle jsme zdárně dorazili přesně podle plánu. V Olšovci už na nás čekali a tak jsme se rovnou ubytovali.

Po malém odpočinku jsme se vydali na první plánovanou vycházku po naučné stezce Jedovnické rybníky a Rudické propadání. Cestou jsme mohli vidět téměř vše, co popisovaly průvodci. Velmi nás zaujalo Rudické propadání. Nejzábavnější byla část kdy jsme přecházeli potok. Vypadalo to, jako by jsme se chtěli zúčastnit soutěže v pořadu "Natoč to!", ale naštěstí (možná i ke vší smůle) se nikdo nenamočil, tedy žádná kamera nebude a tak jsme mohli pokračovat dále. Cestou jsme se zastavili u jedné ze zdejších skal, kde jsme viděli spoustu horolezců, procvičujících si své umění. Po chvíli pozorování jsme se vydali dále do Rudic V Rudicích jsme navštívili místní větrný mlýn, kde jsme byli srdečně uvítání starším pánem, který nám ochotně povyprávěl o historii Rudického mlýna a také přidal nějaké ty zajímavé historické perličky. Odtud jsme se vydali do místní restaurace na pozdní oběd. Další část naší cesty vedla zpět do Jedovnice, kolem rybníku Olšovec zpět do na dvě noci naší ubytovny. Večer jsme si již tradičně chvíli poseděli a zazpívali nějaké ty písničky.

11. 4. 2004 (neděle)
#####
Ráno jsme se probudili do plačtivého počasí. Naštěstí ale již přestávalo pršet a tak jsme tedy vyrazili na Macochu. Na Macoše jsme si nenechali ujít pohled z jejího vrchního můstku. Na dně Macochy jsme mohli vidět ještě neroztátý sníh. Po prohlídce jsme se vydali na plánovanou trasu směr Ostrov u Macochy. Cestou k ostrovu jsme procházeli po polní cestě a opět se rozpršelo, tak jsme se dohodli o zkrácení trasy. V Ostrově jsme tedy odbočili do leva a po zelené jsme se po Ostrovské plošině vraceli zpět k Macoše. Ovšem po příchodu nad Pustý žleb se zdálo, že se počasí umoudřilo, tak jsme odbočili na žlutou a pokračovali k původnímu cíli - vesnici Sloup.

Zde jsme si dali oběd, během kterého se opět trošku rozpršelo a tak jsme se domluvili, že se na chvíli před deštěm někam schováme a jako nejlepší varianta nám přišlo zalézt pod zem. Navštívili jsme tedy místní Sloupsko-Šošůvské jeskyně.

Po prohlídce jeskyní jsme zjistili, že naše úvahy byly správné, neboť již prakticky nepršelo a tak jsme se vydali na zpáteční cestu k našemu výchozímu bodu - propasti Macocha. Tentokrát jsme šli po červené značce Pustým žlebem. Cestou jsme mohli vidět spoustu zajímavostí, například vchody do jeskyní, stromy "chorošovníky" a podobně. Také jsme procházeli kolem spodní vyhlídky na Macochu a celý výlet jsme zakončili opětovným pohledem do propasti. Večer jsme opět zabrali místní klubovnu, podělili se o své zážitky z výletu a zazpívali si.

12. 4. 2004 (pondělí)
#####

V pondělí ráno po nezbytné koledě jsme si sbalili všechny věci, předali jsme ubytovnu a vyrazili na poslední výlety. Do Josefského údolí k Františčině huti jsme dorazili za sluníčka a tak jsme si ji mohli prohlédnout krásně ozářenou ranním sluncem. Bohužel jsme přehlédli značku a tak jsme se vydali prakticky proti směru plánované trasy. Po silnici jsme dorazili k Býčí skále, ke jsme si přečetli něco její historii a odtud jsme po modré pokračovali  přes jeskyni Kostelík dále. Cestou jsme také přišli k jeskyni Jáchymka, do které jsme se také chtěli podívat neboť je volně přístupná. Bohužel jsme si sebou nevzali žádné osvětlovadlo (svíčku, baterku ani nic podobného) a improvizace z jehličí moc nevydržela, takže jsme se daleko nedostali. Ale i tak to bylo velmi zajímavé.

Po návratu k autům jsme se vydali do místa naší další zastávky a to do obce Křtiny, aby jsme si mohli prohlédnout zdejší chrám Jména Panny Marie. A jak již bylo zmiňováno v programu, odtud jsme po prohlídce chrámu vyrazili zpět k domovu.

Závěr:
#####
Počasí na nás tentokráte vymyslelo zajímavou kombinaci. v Sobotu bylo krásně, svítilo sluníčko, v neděli bylo zamračeno a pršelo a v pondělí bylo opět krásně. Ubytování bylo odpovídající ceně a všichni jsme s ním byli nadmíru spokojeni. Cestování se obešlo bez jakýchkoliv problému a tak jsme opět strávili velmi příjemný víkend v přírodě a se spoustou přátel.

Také je třeba pochválit ubytování. Bylo na slušné úrovni a velmi se nám líbilo. Provozovatelům ATC Olšovec patří tedy náš dík.

Fotogalerie

Za poznáním CHKO Moravský kras

10. - 12. 4. 2004

Program:

10. 4. 2004 (sobota)
 • Sraz účastníků v 8:00 hod na parkovišti u internátu A. Po upřesnění programu a hlavně po stanovení podmínek přesunu odjedeme do místa pobytu.
 • Předpokládaná trasa : Holešov - Kroměříž - Vyškov - Dědice - Ruprechtov - Semetářov - Jedovnice.
 • Po ubytování, krátkém seznámení s novým prostředím a odpočinku vyrazíme na první rozcvičku, nenáročnou vycházku po naučné stezce "Jedovnické rybníky a Rudické propadání< ".
  Délka trasy je asi 10km
11.4.2004 (neděle)
 • Po vyspání do růžova odjedeme auty na parkoviště u Macochy, u kterého, v blízkosti horního můstku, začíná okružní cesta pozoruhodnými a turisticky atraktivními krasovými jevy severní části moravského krasu. Trasa: po zelené Macocha - Jandourkovy závrty - Ostrov Nad Balcarkou - Ostrov U Hřbitova - dále po červené j. Spirálka - Nová rasovna - Holštejn (zřícenina hradu) - Šošůvka - Sloup - Sloupsko-šošůvské jeskyně - rozcestí U Dubu - Pustý žleb - Pod Salmovkou - Macocha.
  Délka trasy je asi 17 km.
 • Pokud nám zbudou síly, je možno ještě trasu prodloužit o 5 km dlouhý okruh naučné stezky, na kterou se můžeme napojit na rozcestí Pod Salmovkou. Tato naučná stezka nás dovede přes Punkevní jeskyně, Skalní mlýn, Kateřinské jeskyně, vyhlídku na Stěně západního slunce, Srnčí jeskyni, až k výchozímu bodu naší původní trasy - hornímu můstku a útulně u Macochy.
12. 4. 2004 (pondělí)
 • Po snídani a předání ubytovny odjedeme do Josefského údolí k penzionu Švýcárna (v blízkosti Adamova), která se nachází v krasové oblasti Křtinského potoka. V bezprostřední blízkosti odtud si prohlédneme chráněnou technickou památku Františčina (Stará) huť.
 • Poté se po modré značce vydáme k mohutné jeskyni Jáchymce - skalnímu bludišti, jehož trudovité spodní patro je volně přístupné a dál k tajemné, záhadné lokalitě Býčí skála. Přes jeskyni Kostelík, která připomíná gotický oblouk, sejdeme k vývěru Kateřinského potoka, odkud se vrátíme již po silnici zpět na Švýcárnu.
  Délka trasy je asi 4 km
 • Z poslední pěší vycházky odjedeme směrem k domovu přes vesnici Křtiny, která je se svým monumentálním chrámem Jména Panny Marie a zámkem (bývalou kněžskou rezidencí), jedním z nejstarších a nejpamátnějších míst Moravy. Podle zájmu provedeme zastávku na obhlídku a pak již definitivně odjedeme domů.
Ubytování :
Cena za lůžko :
 • Cena za lůžko (předběžně) 140,- Kč / noc.
Stravování :
 • Snídaně a večeře ve stravovacím zařízení ATC Olšovec. (100,- Kč /  os.)
 • Ostatní jídlo z vlastních zásob nebo v restauracích.
Doprava :
 • Osobními auty
Cena zájezdu :
 • Člen SKP – 500,- Kč
 • Ostatní - 700,- Kč
 • Storno poplatek je stanoven na 500,- Kč
Přihlášky :
 • Termín podání závazné přihlášky s uhrazením poplatku je do 26. 3. 2004 (zápis do seznamu až při předání
  peněz !!!)
 • Přihlášky u p. Krejčiříka osobně nebo na tel. č. : 573324277.

Výbor oddílu turistiky si vyhrazuje právo změn !

Případné další informace získáte u p. Krejčiříka nebo u p. Koumara

osobně nebo na tel. č.: 573 324 277, 573 324 475
Kategorie:
 
 
by R & T